Lust

W najnowszym tomie studiów i szkiców interpretacyjnych Przemysława Dakowicza zatytułowanym „Lustra tradycji”, znalazł się obszerny szkic pt. „Twarze Narcyza. O ‘Wierszach [masowych] i innych’ Krzysztofa Kuczkowskiego”. W fenomenalnym, ponad 30-stronicowym wywodzie, czytamy m.in.: „Jest więc Kuczkowski konsekwentnym krytykiem współczesności, bezlitosnym diagnostą duchowej pustki, obserwatorem uważnym i czujnym, gotowym obnażyć wszystkie absurdy epoki ponowoczesnej”. I dalej: „Po pierwsze – jest gdyński autor zwolennikiem intelektualizmu w poezji, jego wiersze ostentacyjnie wchodzą w dialog ze współczesnością, wymagając od czytelnika współudziału w tworzeniu ostatecznych sensów tej twórczości. Po drugie – jako wnikliwy obserwator i krytyk ponowoczesnego (nie)porządku, przyjmuje on jednoznaczną perspektywę etyczną. Poezja ta, w sposób nieoczywisty i zawoalowany, woła o wartości, domaga się poszanowania tradycji, napomina i wskazuje drogi ocalenia. Po trzecie – zasadniczy horyzont dla rozpoznań Kuczkowskiego stanowi chrześcijaństwo, traktowane jako przestrzeń doświadczenia najgłębiej osobistego, modelującego wizję rzeczywistości, ukazującego głębinową prawdę o miejscu i przeznaczeniu człowieka. Po czwarte – w strategicznym boju o elementarny sens i ład świata twórca z upodobaniem sięga po wielopoziomową ironię, traktowaną jako narzędzie dochodzenia do prawdy, w której istnienie – wbrew enuncjacjom proroków ‘płynnej nowoczesności’ – nigdy nie zwątpił”.

[Przemysław Dakowicz, „Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018]

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE