eleNa łamach kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator” Marek Czuku recenzuje „Ruchome święta” Krzysztofa Kuczkowskiego. Recenzent zatytułował swój tekst wyimkiem z wiersza Kuczkowskiego „Tryb powtarzania”. Czuku pisze m.in.: „Tytuł książki nawiązuje do świat ruchomych w Kościele katolickim, które nie są obchodzone tego samego dnia roku, ale ich termin wynika z układu Księżyca oraz jego faz. Na trzydzieści wszystkich utworów osiem dotyczy bezpośrednio tytułowych świąt (…), ale w sposób symboliczno-metaforyczny można chyba ten termin rozszerzyć na wszystkie wiersze ze zbioru Kuczkowskiego, bowiem w każdym z nich można się doszukać ducha świętości, nawet (a może zwłaszcza) wtedy, gdy mocują się one ze złem”.

[„eleWator”, 1(23)2018]

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE