T78

O wierszach z tomu „Kładka. Wiersze duchowe” pisze krytyk Karol Alichnowicz. Tekst pt. „To, co większe od wiersza” ukazał się na łamach wakacyjnej „Twórczości”. Z recenzji wynotowujemy: „Pojawiająca się w liryce autora Kładki symbolika biblijna nie stanowi (…) rodzaju poetyckiego sztafażu, ale jej obecność w przestrzeni wiersza jest konieczna. To miejsce spotkania dwóch światów, konkretu codzienności i tajemnicy, zwykłości i epifanii, tak że można powiedzieć w chwili iluminacji: ‘jakie szczęście – nie potrzebuję słownika’ (*** Przekwitła lipa). Wyrażenie duchowych doświadczeń nie jest przecież w pełni możliwe – tu pozostaje Kuczkowski uczniem mistyków – bo ludzka gramatyka i mowa albo są niewystarczające, albo wręcz zwodnicze (*** Spoza deszczu)”.

[„Twórczość”, 7-8 (860-861)2017]

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE